<![CDATA[Ukraina Inc Shopping | Україна Інк Закупи - Home]]>Fri, 23 Feb 2018 17:44:24 -0500Weebly<![CDATA[GOODS FROM USA | ТОВАРИ ІЗ США]]>Sat, 14 Jan 2017 03:34:40 GMThttp://shopping.ukrainainc.com/1/post/2017/01/january-13th-2017.html

Ukraina, Inc is your reliable partner in USA

Sign up for 15% OFF coupon at choies, free shipping
Ukraina, Inc offers full array of services to help physical persons and legal entities in shopping in the US and shipping American goods from the US to other countries.

Customers and partners of Ukraina, Inc have a unique opportunity to buy in the US world brands goods for affordable prices. Ukraina, Inc helps to purchase goods in America and to ship them to Ukraine, Eastern European countries and NIS: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan Latvia, Lithuania, Ukraine and Uzbekistan.

Our clients on their own or with our help buy goods from American wholesale warehouses, department stores or online stores to have them delivered later to provided addresses in their countries.

Ukraina, Inc
recommends to do shopping in the US without using without intermediaries and additional hassles.

We offer wholesale purchases for sole proprietors, small and midsize businesses and direct connections to American wholesalers.

Retail customers can take advantage of consolidated shipment. Our storage facility allows us collect, consolidate, repack and ship out your goods in very short period of time. Working with us, you get our reliability and save time and money.

If you are not yet a client of ours, please, make your trial purchases, and make sure, that you took ownership of high quality, branded goods, purchased for affordable prices with shipping included.

Working with us, you will save money avoiding intermediaries, because Ukraina, Inc is a part of a shipping industry as well.

Looking forward to have you among our constant customers and clients buying goods in the US. Ukraina, Inc - Affordability, Reliability and Convenience.

Україна, Інк - надійний партнер в США

Україна, Інк пропонує повний набір послуг для фізичних та юридичних осіб у здійсненні закупів у США та пересилці закуплених товарів із Америки в інші країни.

Клієнти й партнери компанії Україна, Інк мають унікальну можливість закуповувати в Сполучених Штатах товари світових брендів за доступними цінами. Україна, Інк допомагає купувати товари в Америці й пересилати їх замовниками Україні, Східній Європі та СНД: Азербайджані, Бєларусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Росії та Узбекистані.

Наші клієнти самостійно або з нашою допомогою купують товари з американських гуртових баз, універсальних магазинів або інтернет-магазинів, щоб потім одержати їх за своїми адресами у своїх країнах.

Україна, Інк
радить робити закупи в США без посередників та зайвих клопотів.

Ми пропонуємо гуртові закупи для приватних підприємців, малих і середніх бізнесів та прямий вихід на американських гуртовиків.

Клієнти роздрібної торгівлі можуть скористатися можливостями консолідованих пересилок. Наші складські можливості дозволяють нам зберігати, консолідувати, перепаковувати й відсилати ваші товари у короткий проміжок часу. Працюючи з нами, ви маєте справу з надійністю і заощаджуєте час і гроші.

Якщо ви ще не є нашим клієнтом, будь ласка, зробіть пробні закупи, щоб упевнитися, що ви стали власником справді високоякісного, брендового товару, купленого за доступною ціною, включно із пересилкою.

Працюючи з нами, ви економите кошти, уникаючи посередників, оскільки Україна, Інк є також частиною галузі з перевезення вантажів.

Сподіваємося мати вас серед наших постійних клієнтів та партнерів, які закуповують товари в США. Україна, Інк - це Доступність, Надійність та Зручність.
]]>
<![CDATA[SHOPPING IN USA & SHIPPING TO YOUR COUNTRY |    ЗАКУПИ В США Й ПЕРЕСИЛКА У ВАШУ КРАЇНУ]]>Sat, 14 Jan 2017 03:31:14 GMThttp://shopping.ukrainainc.com/1/post/2017/01/shopping-shipping.html

Shopping in America & Shipping to Ukraine, Eastern Europe & NIS

American wholesale and retail market is the largest in the entire world. The range of products sold by the US wholesalers, retailers and e-tailers is extremely wide and varied.

On many sites you can find almost everything, from fashion brand items to cars and spare parts. Buying exclusive items from the best manufacturers from American online stores can be almost twice cheaper, than outlets in your country of residence, even with the delivery cost.

At the same time, take into account the constant public and local sales at reduced prices, when purchasing of goods in United States indeed becomes pleasant and profitable. Moreover, buying goods from the United States today is quite simple: all for this you need is  to properly arrange and pay for the order.

For your convenience, below on this site you can find links to access web sites over 400 stores, displaying information about and images of exclusive and high-quality clothing, shoes, home and leisure items, electronics, equipment, and more.

We will consider any request of yours, provide information on the conditions and prices, calculate the cost of shipment to Ukraine, Eastern Europe and the CIS.

Your address in the United States for delivery of purchased goods is for FREE.
We will store your items in our warehouse for up to two weeks FREE of charge. If you want us to hold your purchases longer for consolidation, you will pay a small amount as a storage fee.

Place your purchasing orders and ship goods from the US without intermediaries NOW.


Essential School Supplies!

Закупи в Америці й пересилка в Україну, Східну Європу та СНД

Американська гуртовий і роздрібний ринок - найбільший у цілому світі. Обсяг товарів, які продає гуртова, роздрібна та інтернетна торгівля США надзвичайно широкий і різноманітний.

На численних сайтах ви можете знайти практично все, від виробів модних брендів до автомашин і запасних частин до них. Купити ексклюзивні товари від найкращих виробників в американських онлайнових магазинах може бути майже вдвічі дешевше, ніж у крамницях країни вашого проживання, навіть з урахуванням вартості пересилки.

Водночас, врахуйте масовий і індивідуальний розпродаж за зниженими цінами, коли закупи товарів у Сполучених Штатах стає приємним і вигідним. Більше того, придбання товарів із США сьогодні є дуже простим: усе, що вам треба зробити, так це зробити свій вибір і оплатити рахунок.

Для зручності нижче на цьому сайті ви знайдете посилання, за якими можна вийти на веб-сайти понад 400 магазинів, на яких викладено інформацію й зображення екслюзивних і високоякісних виробів - одягу, взуття, товарів для дому й відпочинку, електроніки, обладнання й багато іншого.

Ми розглянемо будь-який ваш запит, надамо інформацію про умови й ціни, підрахуємо вартість пересилки в Україну, Східну Європу та СНД.

Ваша адреса у Сполучених Штатах для доставки закуплених товарів - БЕЗКОШТОВНА.
Ваші покупки БЕЗКОШТОВНО зберігатимуться у нас на складі упродовж місяця. Якщо ви попросите потримати покупки довше з метою консолідації, ви заплатите нам за зберігання незначну суму.

Розміщуйте свої замовлення й пересилайте товари із  США без посередників ЗАРАЗ же.
Free Shipping
]]>
<![CDATA[SHOPPING OPTIONS | ВАРІАНТИ ЗАКУПІВ]]>Sat, 14 Jan 2017 03:27:35 GMThttp://shopping.ukrainainc.com/1/post/2017/01/buying-options.html

Shopping Options

There are three options to buy goods in United States:

1. You buy on your own, and we just ship it to your address.
In this case, you can work with any shipping company offering services for those shopping online in America.
Ukraina, Inc is one of such companies, and we are in this business for over twenty years.
Details...

2. You find an item, but we buy it for you, and then ship it to you.
In this case, there much fewer companies in United States who can do their best to help you in your online shopping adventure.
Ukraina, Inc is just a one of a few reliable to do business with.

Details...

3. We find an item you need, we buy it for you, and we ship it to you.
In this case, there are just a few companies in USA that can take care of your shopping needs and to make it happen the best way possible.
Ukraina, Inc is one of those few companies.

Details...


Special Offers - FREE Gifts with Purchase

Варіанти закупів

Є три варіанти купівлі товарів у Сполучених Штатах:

1. Ви купуєте самостійно, а ми лише пересилаємо товар на вашу адресу.
У цьому випадку ви можете співпрацювати з будь-якою посилковою компанією, яка пропонує послуги тим, хто купує онлайн в Америці.
Україна, Інк - одна із таких компаній, і ми в цьому бізнесі понад двадцять років.
Докладніше...

2. Ви знаходите товар, але ми купуємо його для вас і пересилаємо вам.
Для цьому випадку в Сполучених Штатах є значно менше компаній, яку можуть постаратися допомогти вам у пригодах онлайнових закупів.
Україна, Інк є однією з тих компаній, з яким можна мати діло і яким можна довіряти.
Докладніше...

3. Ми знаходимо товар, ми закуповуємо його для вас і пересилаємо його вам.
Це - той випадок, у якому вам можуть допомогти лише кілька компаній в США, які приділять увагу вашим потребам і завдяки яким ви можете ці потреби задоволити.
Україна, Інк - одна із кількох таких компаній.
Докладніше...
Ashton-Drake Galleries
]]>