We Buy For You

Essential School Supplies!
1. There may be a situation when you know that there is a product on the US market you need, but it can't be found on internet, because it is not sold that way for any reason.
Do not worry! Not like other businesses, we are here to help you to buy what you need. That's why you write us to tell everything you know about a product you would like to buy.

2. What we do in such situation? Using information you provided, we shop for a product for you, collect information about that product, price(s), terms and conditions of buying it, etc. and send it to you to make your decision.

3. As soon as you make your mind regarding purchasing a product, you send us amount of money needed to cover a purchase and our purchasing services (sometimes we have to travel to a seller to pick up a product we buy for you).
There are few ways to send us money:
> wire transfer;
> PayPal;
> Western Union or Money Gram;
> pay our representative in Ukraine cash.

3. We place an order, buy a product you need and prepare it for shipping as soon as it reaches our storage facility.
On this stage, we send you a second and final bill for you to complete payment for our services, mostly for shipping.
From your own experience you already know what is the most convenient way to pay us.

4. When we ship out your package, we provide you with tracking information.

Ми купуємо для вас

1. Трапляються ситуації, коли ви знаєте, що на ринку США є потрібний вам товар, але знайти його через інтернет неможливо, оскільки його там з певних причин не продають.
Не хвилюйтеся! На відміну від інших бізнесів, ми тут для того, щоб допомогти вам купити те, що вам потрібно. Вам лише треба написати нам усе, що вам відомо про товар, який ви хотіли б придбати.

2. Що ми робимо у таких випадках? Виходячи з наданої вами відомостями, ми розшукуємо товар для вас, збираємо інформацію про товари, ціни, умови й вимоги щодо купівлі тощо й надсилаємо її вам для ухвалення рішення.

3. Як тільки ви зорієнтувалися в наданій вам інформації й вирішили придбати продукт, ви надсилаєте нам кошти у сумі, яка покриває покупку товару та наші послуги й виробничі витрати (іноді нам доводиться їхати до продавця, щоб забрати товар на певну відстань).
Існує декілька способів надіслати нам гроші:
> банківський переказ;
> PayPal;
> Western Union або Money Gram;
> заплатити нашому представникові в Україні у можливий там спосіб.

4. Відтак ми розміщуємо замовлення, купуємо потрібний вам товар і готуємо його до пересилки, коли він надійте на адресу нашого складу.
На цьому етапі ми надсилаємо вам другий і остаточний рахунок, щоб ви могли завершити оплату наших послуг, уже в основному за пересилку.
З власного досвіду ви уже знаєте, у який спосіб вам найзручніше розраховуватися з нами.

4. Висилаючи вам вашу покупку, ми надаємо вам інформацію про те, як можна відстежувати пакунок.
Picture


Picture
Bonsai Boy Of New York

Attention Wholesale Buyers

Ukraina, Inc offers wholesale purchases and shipping in regular shipping boxes or air and sea containers any kind of US-made goods for sole proprietors, small and medium size businesses. Generally, it works the very same way as described above.

We can offer you options how to avoid paying customs duty and other charges your country government requires for imported goods.

When those options are not available or can't be used in your situation, you have to be ready to pay customs duty and other required charges by laws of your country when a shipment will cross the boarder.

Contact us to discuss this matter.

До уваги гуртовиків

Україна, Інк надає послуги з гуртової (оптової) закупівлі й пересилки як звичайними пакунками або ж цілими авіа (містськістю близько 1,000 кг) чи морськими (10 або 20 тонн) койтейнерами будь-яких товарів американського виробництва для приватних підприємців, малих та середніх бізнесів. Загалом, це працює таким же чином, як описано вище.

Ми також можемо підказати вам способи, як уникнути оплати мита та інших додаткових оплат, передбачених урядом вашої країни за імпорт товарів.

Коли пільгові мождивості відсутні або не можуть стосуватися вашої ситуації, вам треба бути готовими до сплати мита й інших платежів відповідно до законодавства вашої країни, коли вантаж пересіче кордон. Зв'яжіться з нами для обговорення деталей.
Performance Parts at Auto Barn